Privacy Policy Ladago

Ladago respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Ladago draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ladago gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Ladago deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Ladago deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan derden. Ladago's medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Ladago kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Ladago (en al haar dochterondernemingen en merken) gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren, waarvoor de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor geeft:

 • Als u een bestelling plaatst, heeft Ladago uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Ladago zo eenvoudig en plezierig mogelijk te laten zijn, slaat Ladago met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van Ladago's diensten op. Hierdoor kan Ladago de website personaliseren.
 • Ladago gebruikt uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Indien u bij Ladago een bestelling plaatst, bewaren wij – indien gewenst – uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van Ladago's site en de feedback die Ladago krijgt van de bezoekers aan de website, helpt Ladago om haar site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Ladago is benieuwd naar de meningen van de bezoekers van de website, maar behoudt zich het recht voor bijdragen die niet aan de sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt Ladago om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op Ladago's marketingacties te meten.
 • Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Ladago gebruikt cookies om de bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Ladago in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van Ladago's diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van de website van Ladago. Ladago's cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Ladago, de bezoeker geen cookies ontvangt.

   

  Ladago is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Ladago, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Ladago is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

  Ladago verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Ladago geen onevenredige inspanning of kosten vergt.